Ogłoszenie o zamówieniu 2023/BZP 00211189/01

Dnia: 2023-05-16 godz. 9:35
Zmieniono treść SIWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu.
Aktualne dokumenty można pobrać tutaj:

Zmienione Ogłoszenie o zamówieniu z BZP

Zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla inwestycji pod nazwą:
„Chełm – nowa siedziba Muzeum”
 

Dokumenty: 
 

Ogłoszenie o zamówieniu z BZP

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

 
 

Załączniki:

Nr 1

Nr 2, 3, 5, 6 

Nr 4

Nr 7

 

Zdjęcia:

VAL4244a

VAL4251a

VAL4252a

VAL4254a

VBE7306b

VBE7306ba

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 11 maj 2023 19:23 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11 maj 2023 19:26 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11 maj 2023 19:36 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11 maj 2023 19:37 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11 maj 2023 19:38 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11 maj 2023 19:42 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 maj 2023 07:39 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 maj 2023 07:40 Super User